Programozás tanfolyam

Feladatmegoldások: https://pastebin.com/3MJDSLKu

C# referencia dokumentáció: https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_program_structure.htm

1. Telepítendő alkalmazások

2. Első projekt beindítása

 1. Mappa létrehozása,
 2. Parancssor megnyitása, megtalálni a létrehozott mappát,
 3. futtatni: “dotnet new console”, “dotnet run”
 4. VSCode indítása,
 5. File/Open… létrehozott mappa megnyitása,
 6. Omnisharp ablak megnytása (Zöld lángnyelv egészen alul),
 7. Terminal tab-fül,
 8. futtatni: “dotnet run”

3. Minta program átírása

using System;

namespace Oktatas
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      new Program().example1();
    }

    void example1()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

3.1 Új eljárás létrehozása

using System;

namespace Oktatas
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
new Program().example2();
}

void example1()
{
Console.WriteLine("Hello World!");
}
void example2()
{
Console.Write("Write your name:");
string name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Hello " + name);
}

}
}

4. Blokkok, Változók és adattípusok, operátorok

4.1 Típusok és műveletek (operátorok)

    void example3()
    {
      int n1 = 1234;
      int n2 = 5678;
      int result = n1 + n2;
      Console.WriteLine("Sum is " + result);
    }

4.1.1 Feladat: Próbáljuk ki más műveleteket és értékeket is.

Figyeld meg: Osztás műveletnél is mindig egész számot kapsz. Miért? Hogyan lehet pontosabb eredményt megjeleníteni?

4.2 Bevitel és konverzió

    void example4()
    {
      Console.Write("Enter a number:");
      int n1 = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter second number:");
      int n2 = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int result = n1 + n2;
      Console.WriteLine("Sum is " + result);
    }

4.2.1 Feladat: Próbáljunk ki más műveleteket is.

4.2.2 Feladat: futtatás során adjunk meg “nem várt” értékeket!

4.2.3 Kód formázás

5. Vezérlési szerkezetek

5.1 Logikai kifejezések, elágazások

    void example5()
    {
      Console.Write("Enter a number:");
      int n1 = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter second number:");
      int n2 = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if (n2 == 0) {
        Console.WriteLine("Cannot divide with zero");
      }
      else {
        int result = n1 / n2;
        Console.WriteLine("The result of the division is " + result);
      }
    }

5.1.1 Feladat: Az example2-t írjuk át úgy, hogy ne fogadjon el 3 karakternél rövidebb nevet. (A név hosszát így bírjuk lekérdezni: name.Length )

5.1.2 Feladat: Az example2-t írjuk át úgy, hogy egy “jelszót” kérjen be a rendszer, helyes jelszóra írjon ki egy “titkot”, hibás jelszóra elutasító üzenetet.

5.1.3 Logikai operátorok átismétlése.

5.2 Ciklusok

    void example6()
    {
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Console.Write(" " + i);
      }
      Console.WriteLine();
    }
    void example7()
    {
      int i = 0;
      while (i < 10)
      {
        Console.Write(" " + i);
        i = i + 1;
      }
      Console.WriteLine();
    }

5.2.1 Feladat: “i = i + 1” helyett használjunk más megoldást!

5.2.2 Feladat: Jelenítsünk meg olyan számtani sorozatot, aminek a differenciája 2.

5.2.3 Feladat: A 4-es és 6-os példákból tanultak alapján készítsünk olyan megoldást, ahol egy megadott számig történik a számolás.

5.2.4 Feladat: Az előző feladatot alapul véve készítsünk el a következő megoldást. Egy számot bevisz a felhasználó. Ezután a pozitív egész számokat adjuk össze addig, amíg el nem érjük a felhasználó által megadott számot.

5.2.5 Feladat: “Gondoltam egy számra 1 és 100 között” játék elkészítése.

    void szamjatek()
    {
      Console.WriteLine("Gondolj egy számra 1 és 100 között!");
      int max = 101;
      int min = 0;
      while (true)
      {
        int mid = min + ((max - min) / 2);
        Console.WriteLine("Nagyobb mint " + mid + "? (I/N) ");
        string answer = Console.ReadLine();
        if ((answer == "I") || (answer == "i"))
        {
          min = mid;
        }
        else
        {
          max = mid + 1;
        }
        if ((min + 2) == max)
        {
          Console.WriteLine("A(z) " + (min + 1) + " számra gondoltál.");
          break;
        }
      }
    }

Véletlen szám generálása 1 és száz között a következő kóddal történhet:

Random rnd = new Random()
int veletlenszam = rnd.Next(100) + 1;

5.2.6 Feladat: Az 5.1.2-es “jelszóbekérő” feladat megoldását módosítsuk úgy, hogy háromszor próbálkozhat a jelszó megadásával!

6. Tömbök és Struktúrák

6.1 Tömbök

    void example8()
    {
      char[] letters = { 'r', 'e', 'd' };
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        int index = rnd.Next(letters.Length);
        char letter = letters[index];
        Console.Write(letter);
      }
      Console.WriteLine();
    }

6.1.1 Feladat: egy futtatásra több szót is kiírjon!

6.1.2 Feladat: a szavak hossza is legyen véletlenszerű!

6.1.3 DEBUG! (Image)

6.1.4 Hogyan fejleszthetnénk tovább az algoritmust, hogy “szebb” szavakat hozzon létre?

6.1.5 “string” típus

6.2 Struktúrák

    struct Vector
    {
      public int x;
      public int y;
    };
    void example9()
    {
      Vector[] vectors = new Vector[3];
      for (int i = 0; i < vectors.Length; i++)
      {
        Console.Write("X: ");
        vectors[i].x = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Y: ");
        vectors[i].y = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine();
      }

      Vector result;
      result.x = 0;
      result.y = 0;
      foreach (Vector v in vectors)
      {
        result.x += v.x;
        result.y += v.y;
      }
      Console.WriteLine("Result is [" + result.x + ", " + result.y + "]");
    }

6.2.1 Figyeljük meg a “foreach” használatát!

6.2.2 Jelszó bekérő (example10)

    struct Credential
    {
      public string name;
      public string password;
    };
    void example10()
    {
      Credential[] logins = new Credential[2];

      logins[0].name = "john";
      logins[0].password = "secure";

      logins[1].name = "bob";
      logins[1].password = "pass";

      Console.Write("Login: ");
      string nameEntered = Console.ReadLine();
      Console.Write("Password: ");
      string passwordEntered = Console.ReadLine();

      for (int i = 0; i < logins.Length; i++)
      {
        if ((nameEntered == logins[i].name) && (passwordEntered == logins[i].password))
        {
          Console.WriteLine("Welcome " + nameEntered + "!");
          return;
        }
      }
      Console.WriteLine("Permission denied!");
    }

7. Metódusok

Az example9 átírása.

    void example11()
    {
      Vector[] vectors = new Vector[3];
      for (int i = 0; i < vectors.Length; i++)
      {
        Console.Write("X: ");
        vectors[i].x = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Y: ");
        vectors[i].y = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine();
      }
      Vector result = addVectors(vectors);
      Console.WriteLine("Result is [" + result.x + ", " + result.y + "]");
    }
    Vector addVectors(Vector[] vectors)
    {
      Vector result;
      result.x = 0;
      result.y = 0;
      foreach (Vector v in vectors)
      {
        result.x += v.x;
        result.y += v.y;
      }
      return result;
    }

7.1.1 Figyeljük meg a metódus paramétereit és visszatérési értékét!

Láthatóság

Blokkok (ismétlés)

8. OOP

(Egyelőre most csak elméleti szinten, később a gyakorlatok során visszatérünk majd rá.)

Osztály vs. Példány – Osztály = típus leíró; Példányból lehet több is. (Class / Instance)

9. Közös feladatmegoldás

Együtt gondolkodva sajátítjuk el azt, hogy egy milyen módon álljunk hozzá egy komplexebb probléma megoldásához.

9.1 Véletlen szerű számok és a nagy számok törvénye

9.1.1 Feladat: Szimuláljunk dobókocka dobást véletlen szám generátorral. A dobást ismételjük meg 10-szer.

9.1.2 Feladat: Számoljuk össze, hogy az egyes számok hányszor jelentek meg. Mosmár csak a számolás eredménye érdekes, végezzük el a számolást 100, 1000, 100 000 dobásra. Mit tapasztalunk?

9.1.2 Feladat: Írjuk át az előző feladatot úgy, hogy számoljuk két 6-os előfordulása közben hány olyan dobás volt, ami nem 6-os. Csak az érdekel, hogy mi volt a legnagyobb távolság két 6-os dobása között.

9.1.3 Feladat: Írjunk olyan programot, ami egy megadott arab számot római számmal ír ki. (Maximum 2000-ig kell helyesen működjön.)

9.2 Játékok

9.2.1 Írjuk meg közösen a Mesterlogika (mastermind) játékot. Mindig a gép gondol egy feladványra, amit a felhasználónak kell megfejtenie.

Megoldás: https://pastebin.com/VKYyPN3s

Órai megoldás: https://pastebin.com/qWhxHWkE

9.2.2 Írjuk meg az akasztófa játékot. Szótár: https://github.com/laszlonemeth/magyarispell/tree/master/szotar

Megoldás: https://pastebin.com/vkvZ6hKC